Direkte ved stranden i Nyborg, og godt gemt af vejen i Østerø plantage lå i begyndelsen af forrige århundrede et skærvebrud. Her brød man stenskærver til brug for anlæg af jernbaneskinner i hele Danmark. Heraf navnet Skærven.


Produktionen af skærver blev indstillet i 20’erne, og området fandt snart anvendelse som et rekreativt område for det stigende antal badegæster, der ankom med de såkaldte badetog fra især Odense. Badetogene blev en stor succes. Om sommeren i slutningen af 20’erne kunne man således på varme juli dage iagttage mere end 4000 gæster på stranden ved Skærven.

Med det stigende antal strandgæster opstod behovet for en beværtning. Nyborgs visionære borgmester Ludvig Hansen lod således i 1930 opføre en mindre restaurant på stranden. Det var datidens kendte arkitekt August Colding der stod for opgaven med at designe den oprindelige strandrestaurant. Det er bygningen som vi i dag kender som sommerhuset.


Pladsen var dog alt for trang. I 1933 påbegyndte kommunen således opførelsen af en stor strandrestaurant med plads til 200 spisende gæster og en tilhørende festsal med plads til 160 gæster. I 1935 stod hele komplekset færdigt og blev hurtigt et populært udflugtsmål. Der var fyldt med gæster i weekenderne til god mad, levende musik, dans og fest til følge. Der blev afholdt rosenfester i salen, som var pyntet op med roser – en rosedronning blev kåret!

Krigen brød ud i 1940 og i årene herefter sygnede Skærven hen. I 1953 købte Diabetesforeningen Skærven af Nyborg kommune. Bygningerne og området fandt nu anvendelse som feriekoloni for børn med sukkersyge.


Diabetesforeningen var ejer af Skærven fra 1953 til 1998. I de sidste år havde tiden dog overhalet formålet som feriekoloni og Skærven blev nu anvendt som restaurant og spillested.


Sonne og Francisco Ulisse overtog Skærven i 1998 og drev Italiensk restaurant i starten af nullerne. Man reducerede størrelsen af den oprindelige restaurant til 80 gæster og udnyttede en del af arealet til tre selvstændige ferielejligheder.


Lara og Lars Bergholdt overtog Skærven i 2019 og driver stedet videre med udlejning af ferielejligheder og udlejning af restaurant og festsal til selskaber og virksomheder. Skærven bliver nænsomt renoveret med respekt for stedets historie.


Mange kendte danskere har opholdt sig på Skærven, heriblandt flere kendte danske musikere gennem tiden. Også den folkekære skuespiller Holger Juul Hansen, ikke mindst kendt for sin rolle som bankdirektør Varnæs i Matadorserien, har i perioder opholdt sig på Skærven. Holger Juul Hansen var oprindelig fra Nyborg. Han vendte ofte tilbage til sin fødeby og tilbragte ferierne med familien i lejlighed D på Skærven